Maria Mencevski

3 mars 2017

Maria Mencevski är ny handläggare för årets feriearbete i kommunen.

Sedan den 15 februari är Maria timanställd som arbetsmarknadshandläggare på AME, där hon ansvarar för årets feriearbete.

Mari är 32 år, bor i Sandared och läser sin sista termin till personalvetare på Högskolan i Borås. Hon har en bakgrund inom serviceyrket och har jobbat med människor i hela sitt liv, men det här är första gången som hon arbetar inom offentlig verksamhet.

Varför sökte du jobb i Bollebygds kommun?

Platsannonsen riktade sig till personer med min utbildningsbakgrund och tjänsten lockade mig direkt. Dels då jag tycker om att arbeta i projekt och ha mycket kontakt med människor, men också då jag aldrig arbetat i offentlig verksamhet och under utbildningen blivit oerhört intresserad av samhällsfrågor, särskilt de som berör mitt huvudämne arbetsvetenskap. Jag har själv arbetat sedan tidiga tonåren och tror att det har en stor betydelse för hur vi utvecklas som människor om vi får känna på arbetslivet i ett tidigt skede. Att Bollebygd dessutom är en betydligt mindre kommun än Borås kommun som jag själv bor i, hade också positiv inverkan då det känns som att man kan påverka mer.

Vad ska du arbeta med?

Sedan den 15 februari är jag timanställd som arbetsmarknadshandläggare på AME, där jag ansvarar för årets feriearbete. I veckan lades all information om feriearbete ut och det går nu att ansöka fram till den 28 april. I år erbjuder vi platser till alla sökande som uppfyller kriterierna så jag kommer behöva massor av handledare i verksamheterna! Perioden är förlagd 19 juni till 3 juli. Jag arbetar cirka 15 timmar per vecka (mestadels hemifrån då jag är mitt i arbetet med kandidatuppsats) och går att nå via telefon och mail. Efter min examen kommer jag arbeta heltid på plats i Bollebygd under en månad (med start 7 juni), och alltså finnas tillgänglig för både handledare och ungdomar under hela feriearbetesperioden.

Vad är ditt mål med jobbet?

Att ungdomar och handledare ska få en positiv upplevelse av feriearbetet. Det tror jag är möjligt genom goda kontakter och kommunikation med handledarna ute i verksamheterna, så att de kan ge bra handledning för ungdomarna. Det känns viktigt att båda parter får förutsättningar för att göra feriearbetet till en bra upplevelse! Jag kommer arbeta med listor över föregående års handledare och ta hjälp av kollegor inom AME som kan ge tips för att hitta nya platser. Från och med nästa vecka är mitt fokus på att börja kontakta er ute i verksamheterna. Om du redan nu vet att du kan tänka dig att ta emot feriearbetare, så maila eller ring. Jag kommer också vilja utvärdera och återkoppla till handledare efter att ferieperioden är avslutad, så att vi kan utveckla och förbättra verksamheten.