Genet och Astrid från Örelundskolans kök. Fotograf Therese Lindh

Genet och Astrid från Örelundskolans kök. Fotograf Therese Lindh

19 april 2018

Spännande jobbspår i Bollebygd

Under vintern har Bollebygds kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen påbörjat en fördjupad samverkan inom ramen för DUA, vilket står för Delegationen för unga och nyanlända.

En stor del av arbetet har varit att samla in och analysera kompetensförsörjningsbehovet i Bollebygd. Detta för att få en samlad bild av vilka branscher som behöver arbetskraft på kort och lång sikt i vår kommun.

Fyra Jobbspår

Utifrån kompetensförsörjningsbehovet och till viss del utifrån den demografiska bilden av mottagna så identifierades fyra branscher som blivit ”Jobbspår”. Dessa fyra är storkök, äldreomsorg/funktionshinder, barnomsorg och industri.

Nyanlända personer som är intresserade av och nyfikna på dessa branscher ska kunna erbjudas en samlad målinriktad etableringsperiod där arbetsplatsförlagd praktik och kurser i linje med arbetet kombineras med undervisning av svenska språket.

Den första konkreta insatsen för tre nyanlända kvinnor är Future kitchen.

Future Kitchen

Future Kitchen är ett projekt som sker i Måltid Sveriges regi som syftar till att få nyanlända ut på arbetsmarknaden och samtidigt träna språket. Offentliga kök har ett stort behov av attrahera morgondagens medarbetare. Både privata och offentliga kök har redan nu och kommer på sikt att ha stort rekryteringsbehov. Vi har tre handledare i våra kök på Eriksgårdens förskola, Bollebygdskolan och Örelundskolan vilka tar emot tre praktikanter i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens integrationssamordnare. Praktiken är nu i gång och varvas med SFI under tre månader.

Mer information om jobbspår och DUA

Vid frågor om Jobbspår och DUA är ni välkomna att kontakta Charlotte Jonsson, Integrationssamordnare, på telefonnummer 033-4305778.

Du kan även läsa mer på duas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.