Fällda träd som ligger i en stor hög framför tingshuset i bakgrunden

02 november 2018

Upphandlingen för flytt av tingshuset och arresten är tilldelad

Upphandlingen annonserades från 28 september till 29 oktober 2018 och är nu tilldelad Nyab Sverige AB.

Kommunen fick under annonseringen in två stycken anbud. Efter kvalificering och utvärdering beslutade kommunen att tilldela Nyab Sverige AB som entreprenör för uppdraget.

Vad händer nu

Från och med att tilldelningsbeslutet skickats träder en avtalsspärr in på 10 dagar vilket betyder att kommunen inte får ingå avtal under den perioden. Efter att avtalsspärren löpt ut så kommer kommunen att teckna avtal med entreprenören och boka ett startmöte för projektet.