Aktiv Hälsa

För dig som är sjukskriven eller arbetssökande erbjuder kommunens arbetsmarknadsenhet Aktiv Hälsa. Aktiv Hälsa ger dig möjligheten att delta i flera fysiska och sociala aktiviteter som kan förbättra din hälsa och livskvalitet.

Målet med Aktiv Hälsa är att ge dig verktyg att leva en aktiv och kreativ vardag och få energi att på sikt hitta vad som är rätt plats för dig i livet.

Deltagande i Aktiv Hälsa pågår under 12 veckor.