Feriearbetare 2017

Årets feriearbete är i full gång! Möt ungdomarna som är feriearbetare i Bollebygd och deras handledare.

I år har Bollebygds kommun gjort en extra satsning på feriearbetet och erbjudit alla ungdomar födda år 2000 en plats som feriearbetare. Det har inneburit en fördubbling av antalet platser från tjugo stycken till fyrtio. Dessutom har alla handledare erbjudits en handledarutbildning, och feriearbetarna har deltagit i en obligatorisk introduktionskväll på Krafthuset, allt i syfte att skapa bra förutsättningar för att göra feriearbetet till en bra upplevelse.

Ungdomarna arbetar inom förskola, fritids, lokalvård, måltidsverksamhet, äldreomsorg, handikappomsorg, administration och utomhusarbete.

Sandra Kochan, Eriksgårdens förskola.

Sandra feriearbetar på avdelningen Nyfikenheten Blå, och vi träffar henne och hennes handledare Lena Surtevall i de härliga lokalerna på Eriksgården, just då de kommer in med barngruppen efter en stunds utelek, och ska ha sångstund innan lunchen. Läs mer om Sandra Kochan och hennes Ferieplats.

Lena Surtevall, förskollärare och handledare för feriearbetarna på Eriksgårdens förskola.

Lena har lång erfarenhet av att handleda feriearbetare, praktikanter och högskolestudenter. Läs mer om Lena Surtevall och hennes handledarroll.

Mattis Berg, Eriksgårdens förskola

Mattis arbetar med de lite större barnen mellan 3-5 år på avdelningen Utmaningen Röd på Eriksgårdens förskola. Läs mer om Mattis Berg och hans Ferieplats.

Sebastian Bengtsson och Lisa Johansson, Ekdalens förskola

Lisa jobbar med 3-5-åringarna på avdelningen Igelkotten och Sebastian med de mindre barnen mellan 1-3 år på avdelningen Mullvaden. Läs mer om Sebastian och Lisa och deras Ferieplats.

Karl Grundén, Bollegårdens restaurang

Karl läser restaurang- och livsmedelsprogrammet och praktiserar i köket på Bollegårdens restaurang. Läs mer om Karl och hans Ferieplats.

Oliver Heber, Oliver Wennblom och William Eriksson, administration inom äldreomsorgen

Dessa tre killar fick en för året ny placering inom äldreomsorgens administration. Läs mer om Oliver, Oliver och Willam och deras Ferieplats.

Henry Zetterlind, Bollegårdens äldreboende för somatisk sjukdom

Henry läser vård- och omsorgsprogrammet och har tidigare praktiserat på demensboende. Läs mer om Henry och hans ferieplats.

Elvira Björklund, Återvinningscentralen Råssa

Elvira är en arbetsam tjej som skämtar glatt med sin handledare Leif när vi träffar dem ute på Råssa ÅVC. Läs mer om Elvira och hennes ferieplats.

Cecilia Sundberg, tekniska enheten

Cecilia läser spelgrafik på gymnasiet, och blev erbjuden möjligheten att arbeta med Bollebygds tekniska chef Jenny Forsberg, en utmaning som hon tackade ja till trots att hon önskat arbete inom äldre- eller handikappomsorgen. Läs mer om Cecilia och hennes ferieplats.

Jenny Forsberg, teknisk chef och handledare

Till årets feriearbetare utlovades plats alla 17-åringar som sökte. Det gjorde att antalet platser fördubblades och kommunens chefer fick vara kreativa och hitta nya möjligheter till feriearbete. En chef som tog sig en funderare var Jenny Forsberg, och sedan kom på att hon kunde ta emot en feriearbetare för ett projektarbete på sin enhet. Läs mer om Jennys handledarroll.