Henry Zetterlind, Bollegårdens äldreboende för somatisk sjukdom

Henry läser vård- och omsorgsprogrammet och har tidigare praktiserat på demensboende. När vi träffar honom kommer han gående med en matvagn i sina arbetskläder och ser ut att trivas bra i sin roll.

Varför ville du feriearbeta?

Ja morsan tyckte att jag behövde ett sommarjobb, säger Henry och skrattar. Men det är klart att jag själv också känner att det är en bra chans att jobba, och får man den möjligheten tycker jag definitivt att man ska ta den.

Vad har du lärt dig under feriearbetet?

Jag jobbar ju på ett somatiskt boende nu, och eftersom jag tidigare praktiserat på ett demensboende har det varit väldigt lärorikt. Behoven ser olika ut beroende på avdelning, och det har varit roligt att vara här för att det är annorlunda mot en demensavdelning. Jag har också lärt mig om relationen till anhöriga. Här på Bollegården upplever jag också en väldigt bra gemenskap bland personalen, en god stämning som gör att jag verkligen trivs.

Och att Henry skapar bra relationer till både vårdtagare och anhöriga förstår vi genast - då vi säger hejdå efter vår lilla pratstund, kommer en vårdtagare med en anhörig in genom dörrarna från en promenad, och de ropar glatt och uppskattande ”Hej Henry!”.