Cecilia Sundberg och Jenny Forsberg

Jenny Forsberg, teknisk chef och handledare

Till årets feriearbetare utlovades plats alla 17-åringar som sökte. Det gjorde att antalet platser fördubblades och kommunens chefer fick vara kreativa och hitta nya möjligheter till feriearbete. En chef som tog sig en funderare var Jenny Forsberg, och sedan kom på att hon kunde ta emot en feriearbetare för ett projektarbete på sin enhet.

Hur är det att vara handledare?

Det är jättekul att lära känna framtidens medarbetare! För det är ju så det är, dessa unga personer är ju våra framtida kollegor. Jag tycker att det var väldigt bra med handledarutbildning och introduktion, och att vi fått tydliga instruktioner - det har blivit lite ordning och reda med feriearbetet.

Hur tror du att man skapar en bra ferieperiod för både handledare och ferieungdomar?

Man bör tänka till lite redan under vårkanten och fundera på ett projekt som feriearbetaren kan få ta sig an. Jag tror att fler i kommunen kan behöva hjälp med saker som vi annars inte hinner. I vårt fall har det varit att ta fram material som vi ska använda gentemot skolungdomar.

Därför har Cecilia fått ett eget projekt där vi redan från början bokat in en avstämning halvvägs, men också mindre avstämningar längs med vägen. Det behöver vara tydligt och förhållandevis enkelt så att de kan arbeta självständigt, men man måste som sagt också finnas tillgänglig för frågor under arbetets gång. Här tror jag att det är viktigt med matchningen, dels att ni på arbetsmarknadsenheten tänker till när ni matchar, men också att man får känna in feriearbetaren och kanske ändra inriktning på uppgifterna så att det passar varje individ.