Lena Surtevall och Sandra Kochan

Lena Surtevall, förskollärare och handledare

Lena har lång erfarenhet av att handleda feriearbetare, praktikanter och högskolestudenter. Lena berättar engagerat om vikten av att ungdomarna känner till de regler och informella riktlinjer som finns på en arbetsplats.

Hon tycker att checklistan som utformats till handledaren vid introduktion, är en bra tankeställare som får igång funderingarna på saker som är viktiga att berätta, inte bara för feriearbetare utan även andra praktikanter och studenter som arbetar i verksamheten.

Lena, varför tycker du att ungdomarna ska feriearbeta?

Därför att det är ungdomarnas chans att komma ut och se arbetslivet, att utvecklas och att dessutom känna av hur det är att ha lite krav. Det är en mycket bra introduktion som också kan ge möjligheter till jobb. När man är 18 år gammal kan man exempelvis söka jobb som vikarie i kommunen. Sen tänker jag att det är bra att lära sig att ha relationer och kommunikation med andra vuxna.

Vad är det bästa med att vara handledare?

Att möta de goa ungdomarna! Många har nog en skev bild av att ungdomarna är bortskämda, slöa och bara surfar på telefonen hela tiden, men den uppfattningen har jag inte alls. Sen tycker jag att det är viktigt att man funderar över vad man behöver berätta för ungdomarna. Som här till exempel, att barnen inte får vara själva uppe i vårt lekloft, att man hjälper alla barn när vi är utomhus oavsett vilken avdelning de går på. Ja, småsaker som är självklara för oss men som andra inte vet.