Oliver Heber, Oliver Wennblom och William Eriksson

Oliver Heber, Oliver Wennblom och William Eriksson, administration inom äldreomsorgen

Dessa tre killar fick en för året ny placering inom äldreomsorgens administration.

Här får de hjälpa till med många olika uppgifter såsom varuhantering, sortera nummerbrickor, stämpla papper, märka arkivmappar, åka med på olika ärenden, sitta med på möten, lägga scheman och annan administration inom hemtjänstens bemanning. När vi träffar killarna håller de på att märka upp arkivmappar och gör det med så stort engagemang och intensitet att de knappt har tid att lyssna på våra frågor. Arbetsamma grabbar, helt klart!

Varför ville ni feriearbeta?

För att vi ville ha något att göra över sommaren. De ser feriearbetet som ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet. De hade först inte hittat något annat jobb och såg feriearbetet som en bra möjlighet, men sedan dess har två av killarna fått tag i andra jobb, som de kommer att ha efter feriearbetet.

Vad har förvånat er?

Att det är väldigt mycket spring inom administrationen. När vi fick administration kände vi att det verkade lite sådär, och att det mest skulle vara massa tanter som jobbade med detta. Men det är jättehärliga människor som tar bra hand om oss, och de är roliga att vara med. Vi har kul arbetsuppgifter och hela tiden någonting att göra. Och det är kul att sitta med på möten också. Det är helt enkelt mycket bättre än vi trodde att jobba inom administrationen!