Ny Kraft

Ny Kraft erbjuder valbara aktiviteter upp till 20 timmar i veckan.

Syftet är att öka aktivitetsförmåga och delaktighet, öka självkänslan och självförtroende samt förbättra hälsan. Individuella samtal, föreläsningar, kreativt skapande och fysiska aktiviteter är basen i insatsen.

Deltagande i Ny Kraft pågår under 12 veckor.