POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans

POINT är ett ESF-projekt och vänder sig till dig som är 15-64 år och vill ha lite extra stöd i att närma dig arbete eller studier.

Vi varvar stärkande gruppaktiviteter med individuell utveckling och hjälper dig att definiera dina mål. Vi har även möjlighet att finnas med som stöd i ditt arbete eller dina studier under hela projekttiden.

Läs gärna mer om projektet på Samordningsförbundets hemsida.