Praktik och arbetsträning

För dig som är arbetssökande kan praktik och arbetsträning vara en väg ut i arbetslivet. En praktikplats kan öppna nya dörrar för dig som arbetssökande och fungera som en språngbräda mot arbetsmarknaden.

Praktik i kommunens verksamheter

Att praktisera ger dig kunskaper, arbetserfarenheter och en möjlighet att prova ett nytt yrke. Dessutom får du värde­fulla referenser. Vi kan erbjuda individanpassade praktik­platser i kommunens verksamheter.

Över gränserna – praktik i annat land

Över gränserna erbjuder dig möjligheten att under tre veckor praktisera i ett annat europeiskt land. Inför utlandspraktiken får du gå ett förberedande program och lära känna deltagarna i gruppen. I förberedelserna ingår även en enkel språkkurs, information om landet och planering inför resan. Efter utlandsvistelsen träffas vi för att prata om våra upplevelser och erfarenheter.

Läs mer praktik i ett annat land hos svenska ESF rådet

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Vastsverige/KRUT-Over-granserna/länk till annan webbplats