Bollebygds kommun

Visions- och strategiarbete i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun kommer genomföra ett visions- och strategiarbete under våren.
Syftet är att ta fram en vision/målbild för hur vi vill att vår kommun skall se ut år 2025. Detta som en långsiktig målbild att arbeta för och utveckla kommunen mot.

Dokumentation från den första Visionsdagen 31 januari 2012 kan du läsa här » PDF

Dokumentation från den andra Visionsdagen 1 mars 2012 kan du läsa här »PDF

Dokumentation från den tredje Visionsdagen 13 mars 2012 kan du läsa här »PDF

Bollebygd — nära världen med äkta värden, Visionsdagen 18 april 2012 kan du läsa här »PDF

Arbetet kommer att inledas den 31 januari med hela kommunfullmäktige, för att därefter förädlas av en styrgrupp inför nästa stora samling med kommunfullmäktige den 18 april.
 
Har du synpunkter på hur kommunen skall utvecklas tag kontakt med din politiker eller det parti som ligger dig närmast.
 
Vi har startat en facebookgrupp, där kan du gå in och tycka till. Gruppen heter Bollebygds framtid och för att leta dig fram till gruppen kan du söka efter gruppen i Sökrutan.
 
Efterhand som arbetet startar och fortskrider kommer information att finnas via kommunens hemsida.

 
Välkommen
Lennie Johansson  
Kommunchef
 

Senast uppdaterad: 2012-06-18, av Iris Falk
Sidansvarig: Anders Einarsson