Äldreomsorgen sjunger allsång

Dagverksamhet och omsorgsbibliotekarie

Här kan du läsa mer om dagverksamhet och Bollebygds omsorgsbibliotekarie.

Dagverksamhet

En social träffpunkt som erbjuder stimulans och förströelse genom olika aktiviteter. Dagverksamheten är biståndsbedömd och finns på Bollegården.

Omsorgsbibliotekarie

Omsorgsbibliotekariens uppdrag är att erbjuda kulturaktiviter till alla boende. De återkommande aktiviteter som erbjuds är allsång med eller utan musik, högläsning, frågesport samt bingo. Man kan få hjälp med att låna talböcker. Större arrangemang, som t ex målarkurser och studiecirklar ordnas också och då tar vi in folk utifrån för att hjälpa till med detta.