Man med barnvagn

Föräldrastöd

I Bollebygds kommun arbetar vi för att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under ditt barns uppväxt. Vi vill skapa fler mötesplatser för föräldrar och barn och det ska vara enkelt för dig att hitta bra och tydlig information om vilket stöd du kan få i kommunen.

Här på vår hemsida har vi därför valt att ge dig som förälder en överblick i vad vi har att erbjuda för stöd i föräldrarollen i vår kommun. Genom att klicka dig fram mellan rubrikerna kan du hitta information om planerade föreläsningar och kurser, mötesplatser för föräldrar och barn och vart du kan söka råd och stöd.
Vi har även informationen samlad i broschyren Föräldrastöd som du hittar som en länk i högerkolumnen.

Föreläsningar och kurser till föräldrar


Aktivt föräldraskap

Att vara förälder kan vara roligt och enkelt men också svårt och stressande. Ibland kan man behöva hjälp och inspiration från nya håll samt träffa andra föräldrar att diskutera dessa frågor med.

Bollebygds kommun erbjuder därför föräldrakurser utifrån programmet Aktivt föräldraskap, både till dig som tonårsförälder och med barn 3-12 år. Kurser startar upp efter behov. Informationsblad om kommande kurser hittar du som en länk i högerkolumnen.

EFFEKT

EFFEKT innebär att du som förälder under ditt barns högstadietid får till dig återkommande och aktuell information om tonårsdrickande.
Detta sker på de ordinarie föräldramöten du bjuds in på via skolan.

PREP

PREP – är en friskvårdskurs för dig och din partner som vill utveckla och stärka ert förhållande. Kursen ger er verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling för er. Lokalt i Bollebygd anordnas kurser av Bollebygds församling. Du kan också hitta kurser i närliggande kommuner via Sensus Studieförbund som du hittar som en länk i högerkolumnen.

Vill du veta mer och om det snart planera någon kursstart i Bollebygd kan du kontakta Christina Jacobsson, Bollebygds församling 033-22 26 09.


Mötesplatser för stöd och umgängeÖppen förskola i Bollebygd och Olsfors

Öppna förskolan är en träffpunkt för vuxna med barn i åldern 0-6 år. Här erbjuds gemenskap, sång, pyssel och fika.
Bollebygd - Utposten, måndagar och fredagar klockan 09.30-12.00. Onsdagar klockan 09.30-12.00 ( barn upp till 2,5 år)
Olsfors - Församlingshemmet, tisdagar klockan 09.30–12.00.

För mer information kontakta Christina Jacobsson, förskolelärare på telefon: 033-22 26 09.
Arr: Bollebygds församling

Bollebygds bibliotek

Biblioteket i Bollebygd är öppet för alla, har ett brett utbud av media och plats att umgås på. Hit kan du komma för att till exempel läsa eller spela spel.
Biblioteket erbjuder aktiviteter såsom rytmik för barn 0-2 år, sagoklubb för barn 3-6 år, babybokcafé för 4-9 månaders bebisar, bokcirklar för barn 10-14 år och 15-20 år.

Biblioteket bjuder även in till barnteater eller liknande några helgdagar per termin. Det finns också en biblioteksfilial i Töllsjö. Kontakt: Barnkulturansvarig, Pernilla Wakman Sjögren
033- 430 58 19

Krafthuset

Krafthuset är en mötesplats för alla. Här kan du låna lokal för olika aktiviteter.

För mer information kontakta: Patrik Gimfalk, kultur- och fritidschef 033-430 55 31

Ungdomsgårdens föräldrabrev

Ungdomsenheten skriver regelbundet föräldrabrev och skickar till besökarnas föräldrar 3-5 ggr/år. Där beskriver de kommande verksamhet, resor, nyheter och vad som händer runt våra ungdomar.
Du kan anmäla dig på ungdomsgårdens mail som du hittar under länkar i högerkolumnen.

Råd och stöd

Den här informationen nedan har vi sammanställt för att du som förälder enkelt ska hitta vad det finns för föräldrastöd i Bollebygd. Vill du ha både den här informationen och telefonnummer på ett och samma ställe hittar du det i vår broschyr Föräldrastöd som länk i högerkolumnen.

Barnmorskemottagningen (MVC)

Till barnmorskemottagningen är ni välkomna för att göra ett graviditetstest och/eller samtala kring graviditet. Under graviditeten kommer ni på regelbundna besök/kontroller. Då samtalar vi bland annat om relationer, hur det är att vara förälder och ni har möjlighet att delta i föräldragrupper.

Barnavårdscentralen (BVC)

BVC erbjuder kostnadsfri hälsoundersökning, stöd och rådgivning till alla föräldrar med barn i förskoleåldern enligt barnhälsovårdens basprogram. BVC erbjuder även deltagande i föräldragrupper.

Mödra-/Barnhälsovårdens psykologverksamhet

Det finns psykolog på alla barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler i Södra Älvsborg. Det kan handla om enkel telefonrådgivning kring uppfostran, ditt barns beteende eller bedömningar av barn. Det kan också handla om dig som förälder.

Barn och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar med funktionshinder och deras anhöriga.

Individ och familjeomsorgen/socialtjänsten

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss.
Ni kan ringa för att få råd och stöd via telefon eller boka en tid hos en av våra socialsekreterare.

Ungdomsenheten

På ungdomsenheten jobbar vi med ungdomar i Bollebygd och erbjuder stöd i de fall som behövs. Vi driver Ungdomsgården på Krafthuset och befinner oss regelbundet på kommunens skolor. Kontakta oss gärna för råd och stöd.

Vårdcentralen Bollebygd

På vårdcentralen finns både distriktsläkarmottagning och distriktssköterskemottagning. På vårdcentralen kan man erbjudas kontakt med bl.a. arbetsterapi, BVC, MVC, diabetesskola, dietist, kostföreläsningar, psykolog/psykoterapeut och rökavvänjning.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder stöd att prata och komma vidare genom samtal. Bollebygds kommun köper tjänsten ifrån Borås Stad varför du hänvisas till familjerådgivningen i Borås.

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal under ledning av en samtalsledare för föräldrar som har svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Syftet är att hjälpa föräldrar att hitta gemensamma lösningar och komma överens om barnets förhållanden. Bollebygds kommun köper denna tjänst ifrån Borås Stad varför man hänvisas till Familjerätten i Borås.

Utväg

Utväg finns till för alla och erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relationer eller till dem som har ett vålds- och aggressionsproblem. Våld kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt. Utväg erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen arbetar med råd, stöd och behandling kring allt som rör relationer och samlevnad. Den vänder sig främst för de som är mellan 13 och 25 år. Målet är att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar.
Du som förälder är också välkommen att kontakta ungdomsmottagningen som i mån av tid erbjuder telefonstöd till tonårsföräldrar eller föräldrar till unga vuxna, du får vara anonym om du önskar.

Svenska kyrkan Bollebygds församling

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av ensamhet, sorg eller livskris. Kontakta gärna diakonen eller någon av församlingens präster för att boka ett samtal. Vi alla har tystnadsplikt, vilket innebär att det som sägs stannar mellan oss.

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet inom förskola och skola i Bollebygds kommun har en hälsofrämjande inriktning. Elevhälsogruppen består av specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsogruppen nås direkt på telefon för rådgivning eller tidsbeställning.
Man kan även kontakta elevhälsogruppen genom rektor eller klassföreståndare.

Barn och ungdomspsykiatrin, BUP
Öppenvårdsmottagning Elinsdal i Borås

Till mottagningen är barn, ungdomar upp till 18 år och deras familjer välkomna. Du kan kontakta själv för att rådgöra med en behandlare på mottagningen och eventuellt göra en nyanmälan. Ett första besök erbjuds då inom några veckor.