Man och kvinna på parkbänk

God man, förvaltare, förmyndare

Vi är som kommun skyldig att enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I vår kommun har vi en överförmyndare, som utses av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken. Gemensamt för dessa ombud är att de företräder någon som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till det kan till exempel vara ålder, sjukdom eller psykiska funktionshinder. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av domstol. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Överförmyndare i Samverkan

Vår kommun ingår i organisationen Överförmyndare i Samverkan, ÖISlänk till annan webbplats. Där ingår även överförmyndarna i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga och Tranemo.

Överförmyndarkontoret finns i Skövde, men var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Undantag är avslagsbeslut och vitesförelägganden, som ska fattas av kommunens överförmyndare.

Utbilding för God man

Du som är god man är välkommen till en utbildning som hålls av Överförmyndare i samverkan, Skövde.

Introduktionsutbildning för gode män i Skövde

Skövde den 21 november
Klockan 18.00–21.00
Stadshuset i Skövde
Anmälan senast den 15 november till: ois@skovde.se

Mer information om introduktionsutbildning för gode män i Skövdelänk till annan webbplats.

Introduktionsutbildning för gode män i Borås

Borås den 28 november
Klockan 18:00-21:00
Scandic Plaza, Allégatan 3, i Borås
Anmälan senast den 15 november till: ois@skovde.se

Mer information om introduktionsutbilning för gode män i Boråslänk till annan webbplats.