Man och kvinna på parkbänk

God man, förvaltare, förmyndare

Vi är som kommun skyldig att enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I vår kommun har vi en överförmyndare, som utses av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken. Gemensamt för dessa ombud är att de företräder någon som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till det kan till exempel vara ålder, sjukdom eller psykiska funktionshinder. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av domstol. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Överförmyndare i Samverkan

Vår kommun ingår i organisationen Överförmyndare i Samverkan, ÖISlänk till annan webbplats. Där ingår även överförmyndarna i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga och Tranemo.

Överförmyndarkontoret finns i Skövde, men var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Undantag är avslagsbeslut och vitesförelägganden, som ska fattas av kommunens överförmyndare.

Information om god man, förvaltare

Du som arbetar som god man eller förvaltare i Bollebygds kommun och vill veta mer om god man- och förvaltarskap är välkommen till kommunkontoret, Ballebovägen 2 i Bollebygd.

Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens och förvaltarens uppdrag. Jan är verksamhetschef för Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Jan kommer finnas på plats den 12 juni och svara på dina frågor.

Datum och tid

Onsdagen den 12 juni, klockan 16-19.
Kommunkontoret, Ballebovägen 2 i Bollebygd

Anmäl dig till mig på e-post: fia.wikstrom@bollebygd.se eller till kommunens växel telefon 033-231300