Kristina Magnusson, Maria Schönemann och Ingela Sunneskär utanför Bollegårdens äldreboende

Kristina Magnusson, enhetschef på Bollegårdens demensenhet, Maria Schönemann, enhetschef på Bollegårdens äldreboende och Ingela Sunneskär, verksamhetschef för hälso- och sjukvård. På bilden saknas Lotta Englund, enhetschef för hemsjukvård och korttid.

18 juni 2018

Bollebygd deltar i forskning för ökad livskvalitet för äldre

Tillsammans med äldreomsorgen i Bollebygds och Ulricehamns kommuner ska forskare på Högskolan i Borås försöka hitta nya metoder för organisering och ledarskap inom äldreomsorgen. Syftet med forskningsprojektet är att ge ökad livskvalitet för äldre.

Forskningsprojektet består av fyra delstudier, som syftar till ökad delaktighet för vård- och omsorgspersonalen och ett hållbart ledarskapande* för äldreomsorgens chefer.

Flera olika aspekter i fokus

Fokus kommer att sättas på värdegrundsfrågor, ledarskapande och bemötande, men också på organisatoriska och strukturella förändringar för bättre livsvillkor för äldre i behov av stöd och omsorg. I vår kommun kommer forskningen bedrivas i samarbete med äldreboendet Bollegården.

- Det ger oss möjlighet att genom fokusgrupper reflektera över vår verksamhet för att den ska utvecklas och kvalitetssäkras. Att livskvaliteten för våra äldre är avgörande i alla sammanhang och av många faktorer och att vi kommunicerar det, säger Ingela Sunneskär, verksamhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ökad kunskap om hur arbetet kan ledas

Projektet är initierat och drivs av forskarna Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap och Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete, båda verksamma vid Högskolan i Borås. Tidigare studier på särskilda boenden har visat på utmaningar kring hur arbetet organiseras. Forskarna menar att projektet kommer att öka kunskapen om hur arbetet kan ledas i nära samverkan mellan den äldre personen, dess anhöriga, vård- och omsorgspersonalen och ledaren. Konkret kan det till exempel handla om att ta fram och implementera nya arbetssätt och på sikt utveckla ny teknik som möjliggör en god personlig omsorg.

- Vi hoppas att detta ska leda till att alla som deltar får fördjupad kunskap om livskvalitet och det är värdeskapande för alla. Det ger förhoppningsvis ett vidgat perspektiv på vår värdegrund och hur vi själva påverkar utveckling och lärande i vardagen, säger Ingela Sunneskär.

Forskningsprojektet pågår från hösten 2018 till augusti 2020.

Kort om ledarskapande*

Den kreativa relationella process som ledarskapet innebär handlar mycket om att skapa arenor för möten och dialog, av formellt såväl av informellt slag. I alla verksamheter där människor möts är kommunikationen och därmed möjliggörandet av den av stor vikt.

Mer information