Pensionärsföreningarna i Bollebygd med broddar i händerna

Från vänster: Gunn Bodén, Alice Kristiansen, Elisabeth Augustinsson, Rosa-lill Karlsson och Håkan Alfredsson

28 november 2018

Broddar till pensionärer

Den 28 november delades 200 broddar ut till kommunens tre pensionärsföreningar. Föreningarna kommer i december att lotta ut broddarna till sina medlemmar.

Kommunfullmäktige godkände i juni 2018 en motion från Centerpartiet om gratis eller kraftigt subventionerade broddar till riktade grupper i kommunen. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att upprätta en överenskommelse med pensionärsföreningarna i kommunen om utdelning av broddar.

Bollebygds kommun har genomfört en direktupphandling och köpt in 200 broddar.

Lottas ut till medlemmar

Broddarna fördelas till pensionärsföreningarna utifrån medlemsantal och respektive pensionärsförening ansvarar för utdelning av broddar bland sina medlemmar. I Bollebygd finns tre pensionärsföreningar: PRO, PRO Olsfors-Hultafors och SPF.

Broddarna kommer sedan att lottas ut till medlemmarna i samband med föreningarnas julmöten omkring Lucia.

Utvärdering under 2019

Under våren 2019 kommer Bollebygds kommun och pensionärsföreningarna att samarbeta för att utvärdera insatsen. Utvärderingen blir ett viktigt underlag till politikerna för att avgöra om insatsen ska fortsätta vintern 2019 eller inte.