Par

2 mars 2017

Informationsmöte om god man och förvaltarskap

Du som arbetar som god man eller förvaltare i Bollebygds kommun och vill veta mer om god man och förvaltarskap är välkommen till Tingshuset i Bollebygd.

Informationsmöte om God man och förvaltarskap

Informationen kommer framförallt vända sig till dig som arbetar med ”vanliga” god mansuppdrag men du som arbetar med godmanskap för ensamkommande barn är också välkommen.

Jan Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode
mannens och förvaltarens uppdrag och informerar under mötet. Jan är verksamhetschef för Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Bollebygds kommun är en av de kommuner som är med i Överförmyndare i Samverkan.

Datum

Torsdagen den 6 april.

Tid

Klockan 16.00–19.00.

Plats

Tingshuset i Bollebygd.

Anmälan

Anmäl dig på e-post till ann-marie.nilsson@bollebygd.se
eller till kommunens växel telefon 033-23 13 00 senast den 17 mars.

Välkommen!

Ann-Marie Nilsson
Överförmyndare
Bollebygds kommun