Kommunens pristagare: Jennie Parder, handledare och köksansvarig på restaurang Bollegården, Marie Uhlander, måltidsbiträde och Therese Lindh, enhetschef måltid.

19 april 2018

Kommunen och Bollegårdens restaurang har prisats för arbete med arbetslösa

Bollebygds kommun har genom Bollegårdens restaurang fått ta emot pris på årets POINT-gala för sina insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. De utmärkte sig som enda offentliga aktör bland de fem prisade arbetsgivarna i Sjuhärad på galan.

Galan ägde rum i Borås den 12 april. Tillsammans med representanter från den lokala arbetsmarknadsenheten blev pristagarna presenterade och fick berätta om sitt samarbete med POINT, om deltagarna och om sina erfarenheter av att öppna sin verksamhet för personer i behov av arbetsträning, praktik eller jobb. Slutligen lästes nomineringen upp, med skäl till varför de hyllats och de fick ta emot varsitt diplom samt blommor.

- Det känns fantastiskt roligt. Vi stack ut som den enda offentliga arbetsgivaren som fick ta emot pris och vi är oerhört stolta över utmärkelsen, säger Therese Lind, enhetschef för måltidsverksamheten i Bollebygds kommun.

Gott omhändertagande och fortsatt arbete

Restaurang Bollegården har varit den plats där personer gjort sin praktik med ett mycket gott omhändertagande. En av dessa personer har sedan fått en anställning och arbetat på andra kök i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten nominerade Bollegårdens restaurang med följande motivering:
”Genom att öppna sin arbetsplats för deltagare i Sjuhärads samordningsförbunds projekt har Bollegårdens restaurang bidragit till människors utveckling. Bollegårdens restaurang inspirerar andra genom sitt positiva bemötande och viljan att låta alla praktikanter få prova på de flesta arbetsuppgifterna i verksamheten. Man har därtill visat framåtanda genom att anställa en tidigare praktikant och kan ses som förebild för andra offentliga verksamheter. Som samarbetspartner har Bollegårdens restaurang visat ett stort samhällsengagemang och bidragit till utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle.”

Mer information kring POINT-galan finns på Samordningsförbunden i västers webbplats.länk till annan webbplats

Kort fakta kring projektet POINT

Projektet POINT pågår i tre år från februari 2016 till och med januari 2019 och delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF med drygt 30 miljoner kronor. Cirka 900 personer som av någon anledning hamnat vid sidan av arbetsmarknaden, beräknas ta del av projektets metoder och aktiviteter. Genom att delta i ett antal valbara utvecklingssteg, kommer deltagaren närmare egen försörjning. Upplägget är individuellt utifrån varje persons egna förutsättningar och träning sker i samverkan med föreningsliv samt offentliga och privata arbetsgivare. Målet är att deltagaren kommer vidare i studier eller arbete.