byggnadställningar kring hus

15 februari 2017

Montering av modulbyggnader återupptas

Länsstyrelsens beslut om att bygglovet tills vidare inte ska gälla är upphävt av mark- och miljödomstolen.

Jävsnämnden i Bollebygds kommun beslutade den 11 oktober om tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnader för boende för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Flässjum 12:77. Beslutet överklagades och kommunen fick den 21 november besked från länsstyrelsen att beslutet om bygglov tills vidare inte ska gälla (så kallad inhibition). Modulerna var då levererade till kommunen men monteringen stoppades.

Länsstyrelsens beslut upphävt

Länsstyrelsens beslut om att bygglovet tills vidare inte ska gälla överklagades av kommunen till mark- och miljödomstolen som i dom den 22 december upphävde länsstyrelsens beslut. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 13 januari att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Kommunen kommer nu att återuppta den planerade monteringen och installationen av modulbyggnaderna.