Aktiv Hälsa

För dig som är sjukskriven eller arbetssökande erbjuder kommunens arbetsmarknadsenhet Aktiv Hälsa. Aktiv Hälsa ger dig möjligheten att delta i flera fysiska och sociala aktiviteter som kan förbättra din hälsa och livskvalitet.

Målet med Aktiv Hälsa är att ge dig verktyg för en aktiv vardag och att du ska få energi för att bibehålla eller förbättra hälsan och vardagsstrukturen.

Deltagande i Aktiv Hälsa pågår under 12 veckor och kan vara ett första steg mot fortsatta arbetsrehabiliterande insatser.

Du kan komma i kontakt med oss genom remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller Individ- och familjeomsorgen.