Ny Kraft

För dig som är sjukskriven eller arbetssökande erbjuder kommunens arbetsmarknadsenhet Ny Kraft.

Ny Kraft är en kreativ vägledningskurs där vi lägger fokus på framtiden och vägen dit. Målet är att aktivera, stärka och vägleda dig genom föreläsningar, diskussioner, vägledningsövningar och individuella samtal.

Deltagande i Ny Kraft omfattar 6-10 timmar per vecka och pågår under 12 veckor.

Du kan komma i kontakt med oss genom remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen eller Individ- och familjeomsorgen.