Rehabilitering

Kommunen har ansvaret för rehabilitering och utprovning av personliga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) till dig som bor i särskilt boende, vistas i dagverksamhet eller bor i eget boende och har beviljats hemsjukvård.

Landstinget har ansvar för akut behandling och rehabilitering på sjukhus och dagrehabilitering.

Målet med rehabilitering är att du ska klara av att utföra dina vardagsaktiviteter så självständigt som möjligt utifrån dina personliga förutsättningar och motivation. Habilitering innebär att du tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom. Det är Landstinget som har huvudansvaret för barnhabiliteringen och vuxenhabiliteringen.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör i samtal med dig en bedömning och sätter upp gemensamma behandlingsmål för rehabiliteringen. Du utför träning själv eller med handledning/instruktion av omvårdnadspersonal. Behandlingsmålen följs upp och utvärderas.

Rehabilitering finns i alla kommunens verksamheter om du inte klarar att ta dig till den Rehabmottagning som du valt att tillhöra inom primärvården.

Kommunens Rehabenhet arbetar i team med sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.