Bollebygds kommun

Om webbplatsen

bollebygd.se är Bollebygds kommuns officiella webbplats. Här finns information om kommunens service, verksamheter och ansvarsområden.

Navigation


Välj ett ämnesområde i vänstermenyn, till exempel Politik och påverkan. Välj sedan underrubrik.

Du kan navigera fram och tillbaka på olika sätt:

  • Klicka på ett ämnesområde och dess undersidor i vänstermenyn.
  • Klicka på "Bakåt" eller "Framåt" längst upp i menyraden på din webbläsare.
  • Klicka på "A-Ö" och klicka på önskad sida.

För att komma tillbaka till förstasidan klicka på kommunens logotyp längst upp till vänster eller på Startsidan i vänstermenyn.

På de flesta sidor finns en högermeny med kontaktuppgifter samt länkar till blanketter, dokument, fördjupad information och externa webbplatser.

Så söker du på bollebygd.se  


I sökmotorn längst upp i det högra hörnet kan du göra fritextsökningar på alla sidor och filer på bollebygd.se. Du kan också använda vår A-Ö-lista eller den översikt som grafiskt visar vilka sidor som finns under ämnesmenyerna.

Webbläsare


Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för moderna standarder. Exempelvis senare versioner av: Firefox, Internet Explorer, Netscape, Opera,  Safari. Äldre webbläsare visar samma innehåll, men kan visa webbsidedesignen annorlunda.

Upplösning


Webbplatsen är anpassad för upplösningen 1024x768. Om du ändrar till stor text så kan det hända att inte hela webbplatsen syns samtidigt på skärmen.

Skriva ut


När du skriver ut följer endast informationen i mitten med. Designelementen tas bort automatiskt.

Ladda ner filer


På webbplatsen finns flera dokument du kan ladda ner i olika filformat. För att kunna ta del av de dokumenten behövs ofta ytterligare ett program utöver din webbläsare. När du laddar ner ett dokument i formatet PDF är det viktigt att du har ett program som kan läsa det filformatet. Ett vanligt och gratis program är Adobe Acrobat Reader. Det kan du ladda ner från www.adobe.selänk till annan webbplats

Nya fönster


Många av länkarna på webbplatsen öppnas i nya webbläsarfönster. Alla länkar som går till webbplatser med annan avsändare än Bollebygds kommun öppnas i nya fönster.

Cookies


En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till en besökares webbläsare, och som lagras i användarens dator. Denna cookie skickas sedan tillbaka till webbservern när användaren åter besöker webbplatsen.

Det finns två typer av cookies - s.k. session-cookies och permanenta cookies. Session-cookies är temporära och lagras inte på användarens hårddisk, utan finns endast i datorns minne tills användaren stänger webbläsaren. Det är denna typ av cookies som SiteVision använder för att hantera behörigheter. Permanenta cookies lagras en tid på hårddisken, och kan alltså innehålla information som webbplatsen kan utnyttja vid ett senare tillfälle.

Enligt lagen om elektronisk information länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterförklarar vi nedan hur bollebygd.se använder cookies.

bollebygd.se använder så kallade session-cookies.  Som användare kan du ställa in din webbläsare att neka cookies, men att acceptera session-cookies. Ingen personlig information om besökaren sparas via dessa session-cookies.

Frågor om bollebygd.se


Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till webbredaktionen@bollebygd.se

Ansvar och organisation  


Kanslichefen ansvarar för riktlinjer för arbetet med bollebygd.se och för att utvecklingen av webbplatsen och dess innehåll sker enligt dessa riktlinjer. Kanslichefen är systemägare och förvaltare av det publiceringsverktyg som är kopplat till webbplatsen. 

Kanslichefen ansvarar med hjälp av huvudwebbredaktörer också för utbildning och support till webbredaktörer i kommunen. Kanslichefen har också samordningsansvaret för innehåll, utveckling och funktion av bollebygd.se. Kanslichefen har det operativa ansvaret för webbplatsen, det vill säga operativt ansvar för innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt utvecklingsarbete. 

Den som äger informationen på en webbsida ansvarar för att den hålls aktuell. På varje sida framgår det klart vem som är sidansvarig och därmed ansvarar för informationen. Det framgår också när sidan senast uppdaterades.

Webbredaktörer vid kommunens förvaltningar lägger in, uppdaterar och utvecklar information på webbplatsen. 

Domäner


Domännamnet bollebygd.se får endast användas då kommunen är avsändare. 

Tillgänglighet


Webbplatsen ska huvudsakligen följa de nationella riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor, Vägledningen 24-timmarswebben, som Verva (Verket för förvaltningsutveckling) tog fram. Vägledningen ger råd i såväl strategisk planering som i det konkreta utförandet.

Utformning och innehåll


Informationsstrukturen utgår från kommunens olika verksamheter och inte från den kommunala organisationen.

Aktualitet


Informationen på bollebygd.se ska vara aktuell och uppdaterad. Den som publicerar information ansvarar för att den är aktuell, uppdaterad och tas bort när så krävs.

Publiceringsverktyg


bollebygd.se är skapad med webbpubliceringsverktyget Sitevision från Senselogic länk till annan webbplats.

Grafisk profil


Sidorna ska följa de riktlinjer som finns upptagna i kommunens grafiska profil.  I rapporter, annonser, på visitkort och brevpapper och i olika former av presentationer ska webbplatsens adress synas. Syftet är att marknadsföra webbplatsen som en av Bollebygds kommuns främsta kanaler för information och kommunikation. 

Språk


Informationen på bollebygd.se ska i första hand publiceras på svenska. Valet av översättning till andra språk beror på målgruppens behov. Innehåll på annat språk som ska publiceras ska genomgå en språkgranskning, något som den som publicerar informationen ansvarar för. 

Länkar till andra webbplatser


Bollebygds kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska finnas på bollebygd.se. Vi länkar i huvudsak till samarbetspartners eller webbplatser som har ett mervärde för våra målgrupper. Bollebygds kommun ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkarna går till. 

Lagar och riktlinjer


Innehållet på bollebygd.se ska följa gällande lagar och förordningar som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen (PuL), lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen. Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på bollebygd.se är upphovsrättsligt skyddad. Du får dock citera och vidareförmedla texter om du anger källan.
Senast uppdaterad: 2009-07-01, av Klas Hoglund
Sidansvarig: Anders Einarsson