Buss 404 på Bollebygd busstation

Enkät om kollektivtrafik

Bollebygds kommun har tagit fram en enkät för att ta reda på behovet av kollektivtrafik runt om i kommunen.

Bollebygds kommun kommer att träffa Västtrafik vid två tillfällen under året och diskutera kollektivtrafiken i kommunen. Vi behöver då ha med oss ett underlag om hur ni som bor eller arbetar i kommunen reser kollektivt och vilka behov och önskningar ni har.

Syftet med enkäten är att utvärdera invånarnas nuvarande och potentiella behov av kollektivtrafik.

Underlaget ska ligga till grund för att vi ska kunna påverka Västtrafik att planera för framtida kollektivtrafik i kommunen på bästa sätt.

Enkäten kommer vara öppen att svara på till och med oktober 2019. Resultatet kommer att presenteras efter sammanställning gjorts av svaren under hösten 2019.

Ålder * (obligatorisk)
Ålder
Var bor du i kommunen? * (obligatorisk)
Var bor du i kommunen?

Vilken ort reser du till och från kommunen idag? * (obligatorisk)
Vilken ort reser du till och från kommunen idag?
Vad är syftet med dina resor? * (obligatorisk)
Vad är syftet med dina resor?Hur reser du till och från kommunen idag? * (obligatorisk)
Hur reser du till och från kommunen idag?
Hur många gånger per vecka reser du inom eller utanför kommunen? * (obligatorisk)
Hur många gånger per vecka reser du inom eller utanför kommunen?


Vilken tid reser du från kommunen? * (obligatorisk)
Vilken tid reser du från kommunen?
Vilken tid reser du till kommunen? * (obligatorisk)
Vilken tid reser du till kommunen?

Reser du på helger? * (obligatorisk)
Reser du på helger?


Är du nöjd med den allmänna kollektivtrafiken? * (obligatorisk)
Är du nöjd med den allmänna kollektivtrafiken?