Bollebygd station

Sommarlovskort till skolungdomar

Skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet får möjlighet att åka gratis i kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen under sommarlovet. Hämta kortet senast 30 juni.

Under våren kommer alla skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet få tillgång till ett sommarlovskort som gör det möjligt att gratis använda kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen samt i Kungsbacka kommun. Detta är möjligt tack vare ett regeringsbeslut som tillåter den regionala kollektivtrafikmyndigheten att söka bidrag för att finansiera sommarlovskortet.

Sommarlovskortet är laddat med en biljett som är giltig dygnet runt under hela sommarlovet fram till och med den 31 augusti.

Om du går i skolan i Bollebygds kommun så kommer du att kunna kvittera ut ditt kort på skolan. Om du går i skolan på annan ort kommer du att kunna kvittera ut ditt kort i kommunhuset.

Vilka elever omfattas?

De skolungdomar som kommer ha möjlighet att hämta ut ett sommarlovskort är elever som lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Även elever i specialskolan som lämnar årskurs 10 omfattas. Både kommunala skolor och friskolor inkluderas.

Vad gäller för de elever som saknar personnummer?

Alla elever i berörda årskurser omfattas av den regionala satsningen oavsett om de är folkbokförda i någon kommun i regionen eller bara bosatta där (gäller till exempel asylsökande). Reglerna för bidraget säger att dessa elever också ska erbjudas sommarlovskort.

Vilka elever kommer få sommarlovskort av Bollebygds kommun?

Varje kommun ansvarar för distribution av sommarlovskort till de ungdomar som bor inom kommunen, inte för de som endast går i skolan inom kommunen.

När och hur kan elever hämta ut sina sommarlovskort?

Om du går i skolan i Bollebygds kommun så kommer du att kunna kvittera ut ditt kort på skolan. Om du går i skolan på annan ort kommer du att kunna kvittera ut ditt kort i kommunhuset.

Du kan hämta kortet från 1 juni till och med 30 juni.