Bibliotekets historia

Huset som biblioteket ligger i

Odinslund byggdes i mitten av 1800-talet som en enplansvilla. Vid 1900-talets början tillkom ytterligare en våning. Gården bestod förutom manbyggnaden av ladugård, stall och hönshus. Under 1920-talet köptes gården av läkaren Johan Leonard Schrödl.

Biblioteket hade tidigare sina lokaler i Tingshuset. 1970 beslutades att biblioteket skulle få lokaler i Odinslund. Men huset var förfallet och det fanns förslag på att huset skulle rivas. Till sist enades man om att huset skulle renoveras och att det dessutom skulle tillkomma en utbyggnad.

Varför har biblioteket en giraff som logotyp?

I oktober 1996 invigde vi vår logotyp.

Giraffen har skarpa sinnen, är särpräglad och har ett stort hjärta. Giraffen tycks på det hela taget vara ett intelligent och känsligt djur. Tack vare sin långa hals kan den se långt, skaffa sig överblick och lyssna med sitt hjärta.

Giraffen blottar sin hals när den dricker och vågar öppet visa sin svaghet. Till sin natur är den mild, fridsam och trivs i flock. Om det behövs kan den dock försvara sig genom att dela ut våldsamma sparkar med bakbenen.

Giraffen har alltså många positiva egenskaper och det är därför vi valt den som symbol för Bollebygds bibliotek. Att vara giraff är ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet, överblick, vänlighet samt öppna och skärpta sinnen. Det är så vi vill möta varandra och omvärlden.

Bollebygd kanske är en av landets minsta kommuner men även små giraffer har långa halsar!

Logotype Giraff