Läsfrämjande

Det ska vara inbjudande att gå till biblioteken i Bollebygds kommun. Här ska du kunna hitta spännande, roliga, intressanta och tankeväckande böcker. Vi vill erbjuda både det mest populära och det du inte visste att du ville läsa. Vi vill gärna finnas till hands för att ge lästips åt dig som önskar det. Du kan också anmäla dig till en av våra bokcirklar för vuxna.

Biblioteket arbetar läsfrämjande för barn och unga. Vi samarbetar med barnavårdcentralen genom att dela ut en bok till alla nyfödda barn och till alla som är två och ett halvt år. Vi bjuder också in föräldrar med nyfödda barn till biblioteket.

För de yngre barnen finns träffpunkter med läsfrämjande syfte, till exempel babybokcafé, rytmik/sångstund och sagoklubb.

De lite äldre barnen är välkomna att vara med i Sommarboken på sommarlovet. Då träffas vi några gånger och pratar och tipsar om böcker, pysslar och fikar. Höstlov är lika med Läslov på biblioteket, då har vi olika aktiviteter kring böcker och läsning.

Skola och förskola

Barnen i förskoleklass kommer till biblioteket för att få lånekort och en gåvobok. Dessutom besöker barnen i årskurs tre biblioteket.

Förskolorna använder biblioteket som en resurs och på varje förskola finns läsombud. På förskolan kan du som förälder låna hem bokpåsar och sagopaket.

Kommunens skolbibliotek är bemannade med utbildade bibliotekarier som jobbar med att väcka barns läslust. Det är viktigt att bygga relationer till eleverna och att hitta rätt bok till varje elev. Skolbibliotekarierna jobbar i nära samverkan med lärarna.