Våffelkafé med musik

Älgtjärns hembygdsstuga med start på söndag den 30 juni
klockan 16.00 - 18.00

Älgtjärns byalag ordnar våffelkafé med underhållning sex söndagar maj–september. På söndag underhåller Smepôjka.

Välkommen!