09 april 2018

Vi tackar Bollekollen och personal för trevligt initiativ

Vi vill tacka gänget på Bollekollen och våra rektorer för att de gjort de möjligt för samtliga elever i årskurs 4 och 5 i kommunen att åka skidor gratis den 22 till 23 mars.

Vi vill även tacka personal för skolskjuts som gjort dagarna möjliga!