Bollebygds kommun

Gator, trafik och utemiljö

Under den här rubriken finner du information om kommunens underhåll och skötsel av gator, vägar, gång- och cykelvägar, allmänna platser och grönområden.

Du hittar också information om kollektivtrafiken och färdtjänst.
 

Senast uppdaterad: 2014-10-23, av Iris Falk
Sidansvarig: Anders Einarsson
Kontakta

För allmänna frågor, kundklagomål angående kommunala gator och trafik.
Kontakta tekniska enhetens kundtjänst:
Tfn: 033-4305567

Jenny Forsberg
Teknisk chef
Telefon: 033-430 55 62
Skicka e-post till »