Bollebygds kommun

Näringsliv och omvärld

I Bollebygds kommun finns genuina småföretagartraditioner, låga mark- och fastighetspriser och väl utbyggd kommunal service. I Bollebygd är det nära till beslutsfattarna. Kommunen månar om sina företag och vi är snabba och flexibla samarbetspartners.

Kommunens näringslivspolicy

  • Ge god service åt företag
  • Skapa goda förutsättningar för nyetableringar
  • Stödja samverkansformer och utvecklingsprojekt
  • Särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling


FRUKOSTSEMINARIUM under Kretsloppsveckan i Borås 


18 och 19 september på Textile Fashen Center, Skaraborgsv'ägen 3A

Miljöbron och Miljö Online, kommer under kretsloppsveckan att anordna var sitt frukostseminarium. i Textile Fashion Center.  

Kom till plan 2 i Textile Fashion Center under Kretsloppsveckan!

- Miljö Online och Miljöbron anordnar den 18 och 19 september frukostseminarier med hållbarhet i fokus.

18/9 kl 08:30-09:30

Trendspaning Miljö

Passa på att under 45 minuter höra kort om stadsodling, nuläget för förnyelsebar energi och om varför försäljningen av ekobananer ökat dramatiskt under 2014, samt flera andra stora och små trender under 2014.

Anmälan görs till anna.kjellberg@miljo-online.se

19/9 kl 07:30-9:00

Är tandkräm farligt för miljön? Ökad integration på landsbygden, en satsning – två vinnare?

3 studenter, 2 uppsatser, 2 frågor och massa lärdomar. Kom och lyssna på vad våra ex-jobbs studenter har kommit fram till!

Anmälan görs till sandra@miljobron.se

Ni hittar oss på Skaraborgsvägen 3A, plan 2 följ pilarna till Inkubatorn Borås.

För mer information om seminarierna klicka in på http://w ww.borasem.se/kretsloppsveckanlänk till annan webbplats eller respektive organisations hemsida.

17 sept "FRAMGÅNGSRIKT MILJÖANSVAR"; Ericsson i Borås; "En
grön vision att lyckas med återvinning och energieffektivisering" Läs mer här »länk till annan webbplatsSenast uppdaterad: 2014-11-13, av Iris Falk
Sidansvarig: Ann-Marie Nilsson
Kontakta

Ann-Marie Nilsson
Planeringssekreterare
Telefon: 033-430 55 33
Skicka e-post till