Bollebygds kommun

Näringsliv och omvärld

I Bollebygds kommun finns genuina småföretagartraditioner, låga mark- och fastighetspriser och väl utbyggd kommunal service. I Bollebygd är det nära till beslutsfattarna. Kommunen månar om sina företag och vi är snabba och flexibla samarbetspartners.

Kommunens näringslivspolicy

  • Ge god service åt företag
  • Skapa goda förutsättningar för nyetableringar
  • Stödja samverkansformer och utvecklingsprojekt
  • Särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling
Senast uppdaterad: 2014-04-08, av Iris Falk
Sidansvarig: Ann-Marie Nilsson
Kontakta
Ann-Marie Nilsson
Planeringssekreterare
Telefon: 033-23 13 04
Skicka e-post till