Mobilmeny.

Förhandlingscheferna för SKR, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

Besök av centrala parter

Förra veckan besöktes vi som en kommun av sex av de centrala förhandlingscheferna för SKR, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

De var här för att föra dialog om läraravtalet och kompetensförsörjning. De besöker sex kommuner och tanken är att de ska få en spridning både geografiskt och storleksmässigt för att fånga in just hur olika förutsättningarna kan vara i olika kommuner och i olika delar av landet.

Syftet är att kunna stödja det lokala arbetet

De träffade företrädare för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och förvaltningsledningen. Resultatet och den information som kommer av studiebesöken kommer endast att användas av parterna internt emellan och som underlag för egna beslut inom respektive organisation. Syftet är också att de ska få input på hur/om centrala parter på ytterligare sätt kan stödja det lokala arbetet.

Bra dialoger i olika konstellationer

Deras önskemål var att kunna ha en öppen dialog för att få veta mer om våra förutsättningar för att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och angränsande ämnen. Vi träffades i olika konstellationer där alla skolformer var representerade. Det blev bra och givande dialoger. Vi pratade bland annat om kompetensförsörjning på lång och kort sikt, röda tråden, lönebildning och varje barns/elevs rätt till utbildning likvärdighet och mycket annat.

De sa när de åkte för dagen att det varit givande dagar och att de var imponerade över alla våra duktiga och engagerade medarbetare.

- En sak de sa som gläder mig extra mycket är att de såg att vi hade förtroendefulla relationer mellan arbetsgivare och fack och att vi har en bra samverkan, säger Annelie Fischer, utbildningschef.