Mobilmeny.

Bollebygds kommun startar grundsärskola

Under en längre tid har utbildningsnämnden i Bollebygds kommun sett ett behov av att starta en egen grundsärskola. Fram till nu har elever gått integrerat i grundskolan eller i annan kommun. Från höstterminens start 2021 kommer kommunen att ha en egen grundsärskola.

Planeringen för starten har pågått under hela hösten. Bland det första som gjordes var att utse en rektor för verksamheten. En rektor som tar ansvar att styra och leda så att det blir en bra verksamhet för eleverna och som kommunen kan vara stolt över. Från januari är Milena Lampret, nuvarande rektor på Örelundskolan, tillsatt som rektor för den nystartade grundsärskolan.

För att få gå i en grundsärskola ska man tillhöra personkretsen och vara inskriven i skolformen. Flera av elevernas föräldrar har redan haft samtal med Milena. Några samtal återstår och kommer genomföras inom de närmaste veckorna. För att det ska bli så bra som möjligt för varje elev och för att informera om hur planerna fortskrider, kommer dessa samtal återkomma under våren.

Grundsärskolan ska ha sina lokaler i nuvarande Bollebygdskolan F-3. Den avdelning som kallas Eld kommer under sommaren att byggas om så att den passar verksamheten.

Nästa steg är att anställa personal. Här tar rektor hänsyn till dem som idag finns inom organisationen och jobbar med aktuella barn. Dessutom har kommunen pedagoger som är, eller inom kort kommer bli, utbildade speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.