Mobilmeny.

Dags att söka skolskjuts inför nästa läsår

För att kommunens ska kunna planera bussar och turer behöver du, som vårdnadshavare redan nu ansöka om skolskjuts för ditt barn. Det görs av alla varje år i slutet av vårterminen. Kommunen har ett nytt system för skolskjutsar, Optiplan. All hantering av din ansökan sker alltså från och med nu digitalt i detta system.

För att du ska veta om du måste ansöka om skolskjuts för ditt barn går du in i Föräldraportalen med BankID. Föräldraportalen hittar du på kommunens hemsida. Där ser du om du redan nu, utifrån kommunens avståndsregler, har rätt till skolskjuts. Om du där ser att ditt barn har rätt till skolskjuts behöver du bara bekräfta om ni tänker nyttja denna tjänst.

Står det i Föräldraportalen att ditt barn ej har rätt till skolskjuts, men du anser att hen har det gör du en ansökan.

Tidsplan

5 maj – ansökningsperioden startar

20 maj – sista dagen för att garantera att ansökan behandlas innan skolstart i augusti 2022

Nu bearbetas din ansökan och du kommer få ett beslut utifrån de riktlinjer som gäller. Beslutet hittar du i Föräldraportalen i Optiplan.

31 maj – sista dag för att du, som vårdnadshavare ska bekräfta skolskjutsbeslutet.

Vecka 32 – färdmedel, busstider och hållplats publiceras på Föräldraportalen, för de som fått beviljat skolskjuts.

Mer information hittar du på kommunens hemsida. Observera att där kan stå andra datum än ovan. Det är de rutiner som gäller framöver. Då installationen av systemet tagit tid, har vi fått lägga andra datum enbart för denna ansökningsperiod.


Har du frågor kan du kontakta

Jenny Fardby, Skolskjutssamordnare

0734-64 72 18, Jenny.fardby@bollebygd.se