Lärare och elever i en av korridorerna på Töllsjöskolan.

14 augusti 2019

Dags för ett nytt läsår i våra skolor

Torsdagen den 22 augusti startar ett nytt läsår i våra skolor i kommunen. Här hittar du information om lov och studiedagar samt tider och hållplatser för skolresor och skolskjuts.