Mobilmeny.

Fler förstelärare i förskolan för ökad kvalitet

Bollebygds kommun fortsätter satsningen på förstelärare för att utveckla kvaliteten i förskolan. Nu har kommunen satsat på ytterligare tre försteförskollärare utöver den som sedan några år redan finns inom naturvetenskap och teknik. Det är fortfarande ovanligt med förstelärare i förskolan i landets kommuner. I Bollebygds kommun visar resultaten att det är rätt väg att gå för att öka både kvalitet och attraktivitet i förskolan.

- Vi har sett att det verkligen gett effekt och medfört en kompetensutveckling på alla våra förskolor och det är det vi vill satsa på, det kollegiala lärandet och en högre kvalitet i undervisningen. En försteförskollärare kommer till arbetslagen och handleder pedagogerna i deras utvecklingsarbete. Det innebär en långsiktig kontinuerlig utveckling som är jätteviktig, även för att professionalisera förskolan, säger Linda Andersson, en av tre rektorer för förskolan i Bollebygds kommun.

Ansvarar för att utveckla verksamheten i kommunens förskolor

Tjänsterna som försteförskollärare ska göra yrket mer attraktivt och samtidigt utveckla barns lärande och stödja utvecklingen. De tre nya förstelärarna har ansvar inom matematik, språk och kommunikation samt informations- och kommunikationsteknik. Det innebär att de har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom sitt ämnesområde samt att coacha och handleda sina kollegor.

Anledningen till att det blev just dessa tre ämnesområden är att dessa identifierats som utvecklingsområden av förskolornas rektorer. Dessa områden täcker dessutom en stor del av den nya läroplanen för förskolan och nya målformuleringar, som trädde i kraft den 1 juli i år. I den betonas även undervisningen och förskollärarnas ansvar för att följa upp barns lärande. Tanken är att försteförskollärarna ska bli ett bra stöd i detta arbete.

Jobbar nära kollegorna för att kunna höja kvalitén på undervisningen

Uppdraget är på tio procent och samtliga arbetar ut mot alla kommunens förskolor.

- Det är viktigt att få möjlighet att handleda förskolans personal och då utgå från vetenskaplig grund samt finnas nära kollegorna på förskolorna för att höja kvalitén på undervisningen. Vi arbetar alla även i barngrupp så vi vet hur det kan se ut i praktiken och kan därför relatera till vardagen, säger Annika Jonshede förskollärare och en av kommunens fyra förstelärare i förskolan.

- Vi hoppas att det ska leda till en högre måluppfyllelse och att vårt systematiska kvalitetsarbete ska utvecklas, säger Linda Andersson, rektor i Bollebygds kommun.

Tjänsterna finansieras genom att kommunen sökt och fått statsbidrag för kvalitetssäkrade åtgärder.

Kort fakta om förstelärare i förskolan

Bollebygds kommun har numera fyra förstelärare i förskolan. De har ansvar inom områdena naturvetenskap och teknik, matematik, språk och kommunikation samt informations- och kommunikationsteknik. Förstelärarna arbetar på Eriksgårdens förskola och Nya slättängsgårdens förskola, men verkar ut mot alla förskolor i kommunen. Följande förskollärare har uppdrag som försteförskollärare:

Naturvetenskap och teknik: Hanna Johansson, Eriksgårdens förskola

Matematik: Mia Johansson, Nya Slättängsgårdens förskola

Språk och kommunikation: Annika Jonshede, Nya Slättängsgårdens förskola

Informations och kommunikationsteknik, IKT: Weronica Carlsson, Eriksgårdens förskola

Vill du läsa mer om förstelärarnas uppdrag utifrån ett statligt perspektiv kan man gå in på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..