Mobilmeny.

Framtidsdagen

För femte året i rad anordnar Bollebygdskolan 7-9 en dag då olika företag och yrkesgrupper får visa upp och informera om vad man jobbar med och hur man utbildar sig för yrket.

Alla högstadiets elever fick under en koncentrerad dag fyllas av kunskaper om arbetsmarknaden, yrken och vägar dit. Information och upplevelser som förhoppningsvis kommer att vara till stor hjälp för eleverna inför kommande utbildnings- och yrkesval och inte minst fungera motivationshöjande för att se sambanden mellan skola & arbetsliv.

År 7 fokuserade på övningar i självinsikt och kunskap om sitt närsamhälle genom bl a en tipspromenad medan år 8 gjorde övningar kopplade till arbetslivet och utbildning ur ett genusperspektiv. De fick även se en film om PRAO och om gymnasievalet m.m. År 9 fick lyssna på inbjudna föreläsare, lära sig skriva CV, bli pålästa om olika yrken, gymnasieprogram och skolor m.m.

Pga Pandemin så var årets gymnasiemässa digital men skolan ser fram emot att nästa år kunna genomföra den fysiskt återigen. Den brukar vara mycket uppskattad av både elever och vårdnadshavare.

Dagens höjdpunkt enligt de allra flesta elever och personal är Yrkesmässan. Skolan hade även i år fått Coronaanpassa mässan med tanke på trängsel och man hade något färre utställare än tidigare år. Skolan välkomnade 23 utställare inne i stora idrottshallen och utanför skolans entré. Det är branschfolk som inser vikten av att tidigt ge eleverna bilder av sina yrken och kunna påverka och inspirera eleverna att eventuellt söka utbildningar och utbilda sig för att om några år bli anställningsbara medarbetare.

Bollebygdskolan vill skicka med ett varmt tack till alla som deltog i år och samtidigt bjuda in till nästa års Framtidsdag! Boka in andra tisdagen i september ca 8.00-12.00 redan nu. Det är så roligt när utställarna säger att det här är en unik dag, som dom gärna är med på och att det är så trevligt att möta alla fina och frågvisa elever!