Mobilmeny.

Gymnasiet öppnar delvis för vissa elever

Sedan den 18 mars har Krafthuset, kommunens gymnasieskola, haft undervisning helt på distans i enlighet med rekommendationer från myndigheter. Rekommendationerna har nyligen lättats något och därför beslutades att delvis öppna lokalerna för undervisning igen.

Beslutet berör utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan i Bollebygds kommun och gäller från och med 2020-04-20.

Skolans lokaler kommer att vara öppna för vissa elever och under vissa tider.

Öppethållandet gäller främst elever som:

  • behöver genomföra vissa praktiska moment, prov eller på annat sätt visa sina kunskaper,
  • har behov av särskilt stöd som endast kan ges i lokalerna,
  • av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i undervisningen på plats.

Rektor beslutar exakt vilka elever som berörs och vilken omfattning de ska ha tillgång till skolans lokaler. Övrig undervisning bedrivs fortsatt genom fjärr- eller distansundervisning.

En förutsättning för öppethållandet är att verksamheten följer föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.