Mobilmeny.

Högstadielunch i caféterian

Efter påsklovet väntade nya matrutiner för Bollebygdsskolans högstadieelever. Numera hämtar eleverna sin lunch i skolans café. Detta är en av flera nya rutiner som kommunen infört för att minska trängseln i våra skolmatsalar.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att minska trängsel och köbildning gäller även i skolans restauranger. Sedan några veckor har kommunen arbetat med denna uppgift. En första insats blev att sätta in fler vuxna för att successivt slussa in eleverna och samtidigt se till att alla tvättar händerna innan maten. Situationen blev dock ohållbar då det istället blev köbildning och trängsel utanför restaurangen tillsammans med frustrerade elever som fick vänta länge på sin tur.

luvhikon

Högstadieelever får nu hämta sin mat i caféet. Maten äter man sedan i klassrummet.

Äter sin matlåda i klassrummet

Den senaste idén som nu provas är att servera högstadieeleverna i skolans caféteria. Med egen medtagen matlåda och medtagna bestick och vattenflaska går eleverna klassvis till caféet och får sin mat serverad av kockarna. Maten äts sedan i klassrummet. Menyn är något anpassad för att vara lätt att servera och grönsaksutbudet är begränsat till en grönsak eller en frukt. Måltidsdryck som vanligt: vatten och mjölk.

Justerade mattider och gott samarbete

Schemat för resterande klasser har justerats i skolrestaurangen för att förskoleklasserna upp till årskurs sex ska kunna äta mer utspritt; eleverna har bestämda platser och flödet blir bättre. Hela omställningen bygger på ett gott samarbete mellan rektorer, pedagoger, måltidspersonal, lokalvårdare, fastighetsskötare och inte minst eleverna själva.

- Vi upplever att det hela fungerar bra utifrån dagens situation och hoppas på mätta och nöjda matgäster, kommenterar Therese Lindh, enhetschef för måltidsverksamheten i kommunen.

Nästa torsdag ska personal från måltid träffa högstadiets elevråd för att stämma av hur elevernas nya matsituation har fungerat för alla inblandade.

Kockarna Flor och Frida. Framför dem syns matkärl.

Kockarna Flor och Frida framför dagens rätt: Stjärnsmäll. En rätt som tidigare har serverats på Bollebygdskolan, men inte på många år.