Mobilmeny.

Information till vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor

Med anledning av corona har vi förändrat våra rutiner vid lämning och hämtning. Vi påminner även om att sjuka barn ska vara hemma från skolan

Det är full aktivitet på våra förskolor. Men den här hösten är annorlunda då coronaviruset fortsätter att vara närvarande i vårt samhälle.

Vardagen för barn och familjer påverkas ännu av det tillstånd landet just nu befinner sig i. Nu är det viktigt att var och en av oss orkar vara uthålliga och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi måste alla hjälpas åt, det du gör spelar roll - tillsammans kan vi bromsa smittan!

Tack för din förståelse och för att du orkar hålla i och hålla ut.

Våra rutiner vid hämtning/lämning

  • Du kommer själv för att lämnar/hämtar barnet. Har du med dig syskon får de vänta utanför.
  • Att lämna eller hämta barnet sker vid dörren till avdelningen. Du får inte komma in på avdelningarna.
  • Använd de tamburer som hör till avdelningen
  • Om du har förkylningssymtom får du inte komma in på förskolan. Lämning och hämtning sker då i överenskommelse med personalen.
  • Om det är många i tamburen så får du vänta utanför så att vi kan hålla ett säkert avstånd till varandra.

Kom ihåg - barn som är sjuka ska vara hemma från förskolan, även om symtomen är milda.

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om ditt barn får symtom som är snabbt övergående, till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra, bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom så att du kan vara säker på att barnet inte blir sjukt. Därefter kan barnet gå tillbaka till förskolan.

Barn som varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått minst 7 dygn efter insjuknandet och de 2 sista dygnen varit utan feber med gott allmäntillstånd. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Läs gärna mer på Folkhälsomyndigheten webbsida som riktar sig till dig som är förälder: Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

Vi uppmanar starkt att barn hålls hemma från förskolan om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vårdnadshavare som är sjuka bara bör lämna eller hämta barn i förskola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Det kan till exempel innebära lämning utomhus på ett avstånd på minst 1,5 meter och där kontakten högst är 15 min, vilket innebär att barnet själv måste kunna gå mellan vårdnadshavaren och förskolans personal. Om du planerar att lämna eller hämta barn på förskolan, trots att du eller någon annan i hushållet är sjuk, behöver du därför först ta kontakt med rektor på din förskola för att diskutera om lämning och hämtning kan ske på ett säkert sätt.

Stort tack för ditt samarbete!

Med vänlig hälsning

Rektorer på Bollebygds kommuns förskolor