Mobilmeny.

Kommunen tappar i Lärarförbundets rankning av landets kommuner

Idag den 10 november publicerade Lärarförbundet sin granskning av landets skolkommuner. Bollebygds kommun tappar sin tidigare placering och går från 13 plats 2019 till plats 110 av landets 290 kommuner.

För 19:e året har Lärarförbundet gjort en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar runt om i landet utifrån en stor mängd data. Bollebygd placerar sig i årets rankning som nummer 110 bland landets 290 kommuner. Förra året rankades kommunen på plats nummer 13.

- Bollebygd är en fortsatt bra skolkommun med välutbildade lärare och goda resultat hos eleverna. Men resurserna för undervisning har behövt anpassas till rådande budgetnivå. Detta får förstås genomslagskraft på bland annat lärartätheten, säger utbildningschef Annelie Fischer i en kommentar till resultatet.

Vad jämför Lärarförbundet?

Lärarförbundet jämför alla kommuner utifrån tio kriterier som de bedömer är avgörande för en bra skolkommun.

Lärarlönerna och lärarnas behörighet tillhör Bollebygds styrkor relativt sett, medan andelen barn i förskolan och lärartätheten drar ner kommunens rankning.

Så här bedömdes Bollebygds kommun

Styrkor (rankning inom parentes)

  • Lärarlöner (19/290)
  • Utbildade lärare (49/290)
  • Andel godkända elever (69/290)
  • Meritvärde i årkurs 9 (72/290)

Svagheter

  • Andelen barn i förskolan (246/290)
  • Lärartätheten (221/290)
  • Friska lärare (192/290)
  • Resurser till undervisningen (151/290)

Bollebygd i jämförelse med grannkommunerna

Bollebygd ligger bättre till än grannkommunerna Vårgårda (191), Borås (211), Mark (247), Lerum (262) och Alingsås (266), men sämre än Härryda (84). I hela Västra Götalands län är Bollebygd rankad som nummer 19 av 49 kommuner. Bengtsfors lägger sig bäst i länet (12). Snittplaceringen för kommunerna i Västra Götaland är 150 (av 290).

Mer information

Läs Lärarförbundets rapport om Bollebygds kommun Länk till annan webbplats..

Läs mer om undersökningen på Lärarförbundets hemsida Länk till annan webbplats.