Mobilmeny.

Nya närvarorutiner gav ökad kännedom om elevers behov

Inom ramen för projektet Plugg Innan har kommunens skolor arbetat med att bättre dokumentera frånvaron.

Med bättre koll på frånvaron kan skolor i tid upptäcka brister i närvaro och kunna sätta in insatser i tid.

När arbetet drog igång fanns inga kommunövergripande närvarorutiner och varje rektor lade upp arbetet på sitt eget sätt. Generellt reagerade skolorna sent på brister i elevers närvaro, ibland när elever redan hade så lite som 70% närvaro. Att skapa nya rutiner för att fånga upp elever i riskzon i ett tidigare skede och även kunna sätta in insatser tidigare blev därför en viktig utgångspunkt.

Plugg Innan är GöteborgRegionens projekt med syftet är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och genomföra gymnasiet.

Läs mer om projektet och om Bollebygds deltagande: