Mobilmeny.
Barn springer mellan koner på en gräsmatta.

Nya Slättängsgårdens förskola deltar i projektet Run the world

Under vecka 20 pågår ett projekt i Sverige för att på ett lätt sätt visa på vikten och betydelsen av att vi rör på oss.

På Nya Slättängsgårdens förskola deltar barnen i ett projekt som heter Sveriges skolor RUN the world.

Det är ett projekt som görs för att inspirera barn till ökad rörelse och för att det är kul att göra något tillsammans. För att uppmärksamma att tillsammans kan vi ta oss hur långt som helst.

Under en veckas tid springer, går, lunkar, barnen runt en slinga på 100 m och samlar tillsammans varv. Sen räknar man ihop den totala summan dag för dag och det summeras sedan och visualiseras på en karta över jorden hur långt de tillsammans har kommit dag för dag. Målet ska vara att komma runt jorden – 40 021 kilometer.

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) står att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.