Mobilmeny.

Nytta med nöje

I dessa tider när vi ska förhålla oss till en pandemi utmanas vi alla att tänka nytt. Ibland blir det något riktigt positivt och trevligt. Ett exempel är vad man har gjort på Nya Slättängsgårdens förskola i Töllsjö. Restriktionerna gör att man har lagt mycket av sin undervisning utomhus.

I läroplanen för förskolan (LPFÖ18) står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

För att följa restriktioner och läroplanen har barn och pedagoger tagit tillvara på det fina vintervädret och gjort en egen curlingbana.