Mobilmeny.

Resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning följs upp

Bollebygds kommun ska säkerställa att alla elever får en likvärdig utbildning och möjlighet att uppnå nationella mål. Skolinspektionen har nu granskat hur väl kommunen lyckas med detta uppdrag.

I granskningen identifierar Skolinspektionen två områden som Bollebygds kommun behöver utveckla. Kommunen behöver bli bättre på att analysera såväl elevernas studieresultat som känsla av trygghet. Resultatet av sådana analyser skulle då kunna utgöra underlag för förbättringsåtgärder. Skolinspektionen slår också fast att Bollebygds kommun behöver se över hur resurser fördelas utifrån förhållanden på skolor och elevers olika förutsättningar och behov.

- Skolinspektionens kvalitetsgranskning är ett bra stöd i vårt arbete med att utveckla verksamheten, säger Annelie Fischer, skolchef.

Bollebygds kommun kommer nu att arbeta med de utvecklingsområdena som Skolinspektionen pekat ut. Förbättringsåtgärder ska sedan redovisas till Skolinspektionen i oktober.