Mobilmeny.

Skolluncher för gymnasieelever i Bollebygds kommun

Från och med måndag den 7 december fram till den 6 januari ska samtliga gymnasieskolor i Sverige gå över till fjärr- och distansundervisning. Skollunch erbjuds av respektive gymnasieskola men hur det går till kan se olika ut.

Beslut om distansundervisning kommer efter en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. En del elever/undervisning undantas från denna rekommendation och gymnasieskolorna stängs därmed inte.

De flesta av Bollebygds gymnasieungdomar går i Borås stad eller Härryda kommun. Dessa kommuner erbjuder lunchlådor för av avhämtning till de elever som anmäler intresse. Information om detta har gått ut till alla elever och vårdnadshavare via ordinarie kommunikationskanaler. I Borås kan sättet som utdelningen sker på skilja sig åt, det är därför viktigt att information inhämtas från den egna gymnasieskolan.

När det gäller elever som går på fristående gymnasieskolor kan information hämtas på respektive skola.