Mobilmeny.
Närbild på en trave böcker mot grå bakgrund.

Foto: Kimberly Farmer/Unsplash

Skolstart i coronatider

Det här är ett annorlunda år och vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Skolorna öppnar precis som vanligt och vi arbetar enligt de riktlinjer som finns.

Höstterminen för förskoleklass till årskurs 9 börjar den 18 augusti 2020. Information om skolstartstider ges av respektive skola. Information om lov och studiedagar hittar du på kommunens hemsida.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Det finns i nuläget ingen anledning till att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Skolskjuts

Information om tider och hållplatser för skolskjuts (pdf)

Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta eller feber. Vid sådana symtom ska man hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Man ska stanna hemma om man har symtom på sjukdom och stanna hemma 48 timmar efter att man blivit symtomfri. Om ditt barn får symtom under dagen måste barnet gå hem. Då tar vi kontakt med vårdnadshavare. Detta gör vi för att minska risken för smittspridning.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Genom att följa ansvariga myndigheters rekommendationer kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen.

Kom ihåg att:

  • Tvätta händerna noga och ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Stanna hemma om du känner dig krasslig.
  • Vara rädda om varandra och visa hänsyn.

Oro

Det är naturligt att känna oro. Vi som arbetar inom skola och förskola försöker fånga upp oro hos barn och elever. På BRIS:s webbplats finns bra information om hur man kan prata med barn om oro. www.bris.se Länk till annan webbplats.

Mer information

Folkhälsomyndighetens information till förskolor och skolor gällande covid-19 Länk till annan webbplats..