Mobilmeny.
Förskollärare
Katarina Madsen och rektor Linda Andersson mottog stipendiet av ordförande för
sällskapet, biskop i Göteborgs stift Susanne Rappmann.

Från vänster: Förskollärare Katarina Madsen och rektor Linda Andersson mottog stipendiet av ordförande för sällskapet, biskop i Göteborgs stift Susanne Rappmann (i mitten).

Stipendium till förskolornas språk-, läs- och skrivutvecklare

Kommunens Språk,- läs- och skrivutvecklare i förskolan, Katarina Madsen, Annika Jonshede, Hanna Johansson och Michaela Linden har tilldelats Sällskapet för folkundervisningens befrämjandes pedagogiska stipendium på 5000 kr.

Juryns motivering löd

I ansökan beskrivs ett förtjänstfullt projekt med språkutvecklare i Bollebygds kommun som haft fokus på att öka kunskaperna kring högläsningens betydelse. Detta avslutas nu och ett nytt projekt med fokus på flerspråkighet ska ta sin början. Där vill ni öka kompetensen kring flerspråkighet och utveckla en flerspråkig undervisning i förskolorna för att bättre ta tillvara barnens språk. Detta bidrag kan vara ett första steg i er kompetensutveckling. Vi önskar er framgång i arbetet med flerspråkighet.